Milosť Liptovský Mikuláš

Kázne

Úvod > Médiá > Kázne

Miroslav Havrila - Moc proklamácie

Február, 2015, Liptovský Mikuláš